O firmie

BROKER – IBL Sp. z o.o. powstała w 1996 roku. Prowadzenie działalności brokerskiej spółka rozpoczęła w 2000 roku i od tej pory działa nieprzerwanie na polskim rynku ubezpieczeniowym wykonując czynności brokerskie na rzecz wielu firm i instytucji o różnym profilu i skali działalności.

Dzięki indywidualnemu podejściu idostosowaniu oferty do potrzeb każdego Klienta nasza spółka zyskała miano rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeń.

Wykonując powierzone nam zadania , jesteśmy zorientowani na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ubezpieczeniowego naszych klientów przy jednoczesnym obniżeniu ponoszonych przez nich z tego tytułu kosztów. Istotnym walorem naszej firmy jest również pełna dyspozycyjność wobec naszych Klientów oraz możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających warunków w obszarze zarządzanego ryzyka.

Dane Firmy:

BROKER – I.B.L Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód,
VIII Wydział Gospodarczy podnumeremKRS 0000156882
Kapitał zakładowy: 169 500,00 zł
Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr828/00
NIP: 626-26-23-219
Adres siedziby:41-914 Bytom,ul. Strzelców Bytomskich 87B
Tel. 32 782 16 52, Faks 32 718 64 90