Koszty / korzyści

KOSZTY NASZYCH USŁUG

Wynagrodzenie naszej firmy stanowi prowizja (kurtaż brokerski) wypłacany przez zakłady ubezpieczeń, dlatego też  nasi klienci  nie są obciążani jakimikolwiek  kosztami ponoszonymi przez nasz podmiot  w związku z  wykonywaniem czynności brokerskich.
Jednym słowem – powierzenie nam obsługi ubezpieczeniowej Państwa firmy nie wiąże się z ponoszeniem kosztów naszego wynagrodzenia jak również innych kosztów związanych z naszą działalnością.

KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW

Dzięki współpracy z naszym podmiotem Klient może mieć pewność, że zawarta na jego rzecz umowa ubezpieczenia będzie:

  • – optymalna z punktu widzenia warunków ubezpieczenia ( zakres, wysokość świadczeń, ograniczenia odpowiedzialności itp.);
  • – korzystna z punku widzenia wysokości składki ubezpieczeniowej (uzyskujemy dla naszych klientów najniższe stawki na rynku)
  • – należycie wykonana przez ubezpieczyciela (sprawdzamy wskaźniki ustawowe i parametry rynkowe charakteryzujące ubezpieczycieli pod względem wypłacalności i sprawności wykonywania działalności ubezpieczeniowej, pomagamy w egzekwowaniu należnych odszkodowań itp.);
  • – zawarta zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi