Broker ubezpieczeniowy - zaprasza do współpracy

Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa firm

Doświadczenie

Od ponad 15 lat działamy na polskim ubezpieczeń  świadcząc usługi brokerskie na rzecz firm i instytucji o różnym profilu i  skali działalności.

 

 

Najwyższe standardy

Jako profesjonalny broker ubezpieczeniowy wykonujemy pełen zakres czynności związanych z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia zapewniając najwyższe standardy w tym zakresie.

 

Korzystne ceny

Dzięki współpracy z nami, nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich ubezpieczenia będą zawsze optymalne pod względem zakresu, korzystne pod względem cenowym jak również są prawidłowo zawarte pod względem formalnym.

 

Nasza oferta

Wykonujemy pełen zakres usług związanych z zawieraniem i obsługą wszelkiego typu ubezpieczeń.
 
Gwarantujemy optymalny dobór rodzaju i zakresu ubezpieczenia oraz uzyskanie najniższych stawek na rynku.

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne na usługi ubezpieczenia (w przypadku obowiązku stosowania procedur Pzp).
 
Zapewniamy kompleksową obsługę zawartych polis i pomagamy w skutecznym egzekwowaniu należnych z tytułu ubezpieczenia odszkodowań.
 
Obniżamy koszty ponoszone przez naszych klientów z tytułu zawartych ubezpieczeń.
 
Nie pobieramy jakichkolwiek opłat, prowizji czy innego rodzaju wynagrodzenia ze strony klienta.

Nie przepłacaj - obniż koszty swoich ubezpieczeń

Dzięki współpracy z naszą firmą Klienci nie tylko nie muszą angażować własnych sił, środków i nakładów czasowych na załatwianie spraw ubezpieczeniowych ale również uzyskują poważne oszczędności w wydatkowanych na cele ubezpieczeń nakładach finansowych.

Redukcje kosztów związanych z opłatą składek ubezpieczeniowych obsługiwanych przez nas firm sięgają często powyżej 60% co w przypadku dużej skali działalności może wiązać się z wielomilionowymi oszczędnościami.

Jednak bez względu na to czy prowadzisz małą firmę czy duże przedsiębiorstwo nie warto za ubezpieczenia przepłacać.

Skontaktuj sie z nami a przeprowadzimy analizę kosztów ubezpieczeń Twojej firmy, sprawdzimy zastosowane przez ubezpieczyciela stawki za poszczególne grupy ryzyk i wynegocjujemy dla ciebie niższe składki od tych które opłacasz.

Nie zwlekaj z decyzją bo czas to pieniądz. Twój pieniądz.

Skontaktuj się z nami